UNUTARNJE KLUPČICE

PVC (mramor, bijela)

širina: (mm)        cijena: (kn/m)

     150 mm                  97 kn/m

     200 mm                110 kn/m

     250 mm                132 kn/m

     300 mm                153 kn/m

     350 mm                185 kn/m

     400 mm                208 kn/m

završna kapa             22 kn/set